De anomalieën in de vloerstenen


Iets wat me persoonlijk steeds geïntrigeerd heeft in het verhaal van Saunière en Rennes-le-Château, is de vloersteen met rode anomalie in de vloer van Tour Magdala, waar ik hier op deze pagina's van mijn website reeds over bericht heb.

Om het nog even samen te vatten: de vloer van Tour Magdala is opgebouwd uit vele vloertegels die 64 keer hetzelfde profiel vormen, of beter gezegd 63 keer want één tegel met een rode kleur wijkt af van al de andere zwarte. De rode anomalie is hieronder duidelijk te zien:

De alom gekende vloersteen met rode vloersteen in Tour Magdala
De alom gekende vloersteen met rode anomalie in de vloer van Tour Magdala
(Foto © Beauseant 2014)


De mening van Antoine Captier en Henry Lincoln

In 2007 had ik de lokale wijze van Rennes-le-Château, Antoine Captier, erover aangesproken. Hij beweerde dat het duidelijk was dat de rode steen door Bérenger Saunière gewild was, aangezien deze rode steen er niet kon liggen omdat de andere vloerstenen uitgeput waren. Tijdens Saunières priesterperiode was dit namelijk een courante vloersteen en men had er volgens Captier genoeg in alle kleuren en maten.

Antoine Captier dacht echter niet dat Saunière deze rode steen als aanwijzing had laten aanbrengen. Captier meende echter veeleer dat een flauwe plezante veel later na de dood van Saunière de oorspronkelijke steen waarschijnlijk door een reserve rode steen had vervangen. De barst door het midden van de tegel zou hiervan het bewijs zijn aldus Antoine Captier.

Enkele jaren later in 2010 vroeg ik Henry Lincoln, de peetvader van het Rennes-le-Château onderzoek, naar zijn mening over de rode steen. Ik confronteerde hem met de uitspraak van Antoine Captier namelijk dat deze laatste twijfelde aan de authenticiteit van de rode steen. Henry Lincoln reageerde ontstemd dat iemand als Captier afbreuk wou doen aan de echtheid van de steen. Lincoln zei me dat hij de rode steen altijd al gekend had sinds zijn eerst bezoek aan Rennes-le-Château in 1970.

Toen ik hem vroeg wat de rode steen volgens hem zou kunnen betekenen, antwoordde Lincoln dat Saunière mogelijk de oorspronkelijke plaats van 'iets anders' wou aanduiden dat op de locatie had gestaan voor Tour Magdala er gebouwd werd. Hij dacht dan bijvoorbeeld aan een eeuwenoude menhir of oude calvaire.


Niet de enige vloersteen-anomalie

Wat de precieze reden was voor het aanbrengen van de rode steen, laten we hier voorlopig even in het midden. Wat echter wel duidelijk vast staat, is dat de rode steen niet de enige vloersteen-anomalie is op het plateau van Rennes-le-Château!

Reeds in 2007 had Antoine Captier me aangekaart dat een vriend hem ooit gesignaleerd had dat er in de orangerie, de halve tweelingtoren van Tour Magdala waar Saunières wintertuin gehuisvest was, een gelijkaardige afwijkende vloertegel aanwezig was, maar dan wel een witte. Zelfs in 2007 was deze witte vloertegel al niet meer te aanschouwen, omdat de vloer van de orangerie er in puin verwaarloosd bij lag.

Impressie van de verweerde oude vloerstenen van de orangerie
Impressie van de verweerde oude vloerstenen van de orangerie
(Foto © Beauseant 2014)


De Franse onderzoeker Patrick Mensior berichtte in 2013 op zijn persoonlijke website Association Rennes-le-Château.doc dat er zelfs twee 'geel' gekleurde vloerstenen terug te vinden waren in Saunières Villa Bethania op slechts enkele passen van elkaar.


De eerste gele vloersteen in Villa Bethania
De eerste gele vloersteen in Villa Bethania
(Foto © Patrick Mensior - Association Rennes-le-Château.doc 2013)


De tweede gele vloersteen in Villa Bethania
De tweede gele vloersteen in Villa Bethania
(Foto © Patrick Mensior - Association Rennes-le-Château.doc 2013)


Conclusie

Wat moeten we nu denken van deze vloersteen-anomalieën? Zou de vloerder van Saunière niet genoeg tegels van eenzelfde kleur voor handen gehad hebben? Dit lijkt mij onwaarschijnlijk aangezien Captier reeds verteld had dat de vloertegels in die tijd 'en masse' geproduceerd werden.

Moeten we er dan toch een bewuste aanwijzing van Saunière in zien? Dit lijkt me persoonlijk nog onwaarschijnlijker. Stel dat Saunière met deze vloerstenen één of andere boodschap wou doorgeven, dan was Saunières vloerder rechtstreeks op de hoogte van deze geheime informatie toen hij instructies kreeg bij het plaatsen van de stenen. De man zou zeker argwaan gekregen hebben en het gerucht zou als een lopend vuurtje door het dorp zijn gegaan.

Mogelijk zijn deze andersgekleurde vloertegels gewoon productiefouten van de tegelproducent. Deze 'foutieve' vloertegels werden door de vloerder waarschijnlijk gelegd zonder er lang bij stil te staan. Mogelijk is hiermee een extra mythe in het grote mysterieverhaal van Rennes-le-Château ontkracht.


Grand merci à Monsieur Patrick Mensior pour les photos de la Villa Bethania!
Vorige Home