De foto van de vijf pastoors

Begin mei 2008 publiceerde de Franse Rennes-le-Château organisatie Terre de Rhedae een interessante nieuwe foto met daarop de beeltenis van vijf pastoors.

De foto van de vijf pastoors
Terre de Rhedae © 2008

Volgens Terre de Rhedae ging het hier van links naar rechts om Bérenger Saunière van Rennes-le-Château, Marice Malot, de neef van Antoine Gélis en pastoor van Grèzes, Alfred Saunière, de broer van Bérenger Saunière, een onbekende priester waarvan men vermoedt dat het misschien Henri Boudet zou kunnen zijn en als laatste Antoine Gélis, de priester van Coustaussa die in 1897 gruwelijk vermoord zou worden in zijn pastorij.

De voorzitter van Terre de Rhedae, Antoine Captier, had de foto verkregen van een afstammeling van de familie van pastoor Maurice Malot, die tevens familie zou gehad hebben in Rennes-le-Château ten tijde van Bérenger Saunière.

Men tast echter in het duister over de plaats waar de foto genomen werd en men heeft ook geen informatie over het jaar wanneer deze precies zou genomen zijn. In ieder geval is de foto genomen voor 1 november 1897 aangezien Antoine Gélis op de foto staat afgebeeld.


Mogelijke datering en locatie van de foto

Een dergelijke foto is vrij uitzonderlijk aangezien hier zo goed als alle hoofdrolspelers van het mysterie samen worden afgebeeld. Waarschijnlijk is de foto genomen ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis, want een foto nam men aan het einde van de 19de eeuw niet zonder een goede reden.

Er zijn redenen om aan te nemen dat deze foto in Rennes-le-Château genomen werd aan het eind van het jaar 1891. In september 1891 had zich namelijk een gebeurtenis voorgedaan die Saunières leven overhoop zou halen. Via zijn dagboeken weten we dat hij op 21 september 1891 een tombe had ontdekt tijdens de restauratiewerken in zijn kerk - Découverte d'un tombeau. Deze ontdekking was van zo'n groot belang dat hij de restauratiewerken in de kerk voor 25 dagen zou staken en de werken nadien zou laten hervatten met nieuwe werklieden.

Mijns inziens zou de foto mogelijk kunnen genomen zijn tijdens deze periode en meer bepaald op 6 oktober 1891, aangezien Saunière op die dag de volgende woorden in zijn dagboek schreef:

Ne vais pas à la conférence - médecin - visite de 4 confrères.

Ik ga niet naar de bijeenkomst - dokter - bezoek van 4 collega-priesters.

Op 6 oktober 1891 had Saunière het bezoek gekregen van vier collega-priesters. Zou de hierboven afgebeelde foto soms op deze dag genomen zijn? Had hij hen uitgenodigd om zijn ontdekking te komen aanschouwen? Het valt moeilijk te achterhalen aangezien Saunière de namen van deze vier collega's niet vermeldde in zijn dagboek.

Wanneer je de leeftijden van de vijf priesters in kwestie nagaat met betrekking tot 6 oktober 1891, lijken deze bovendien niet in strijd te zijn met hun respectievelijk geschatte leeftijden op de foto's. Bérenger Saunière (geboren 11 april 1852) en Maurice Malot (18 februari 1852) zouden beiden 39 jaar oud zijn, Alfred Saunière (17 februari 1855) 36 jaar, Henri Boudet (16 november 1837) 53 jaar en Antoine Gélis (1 april 1827) 64 jaar oud.

De enige zaak die de datering van de foto met het jaar 1891 lijkt tegen te spreken, is het aangezicht van Saunière. Er bestaat een foto van Saunière van 21 juni 1891 tijdens de communie van 24 kinderen van Rennes-le-Château. Op deze foto lijkt Saunière veel magerder dan op de foto met zijn vier collega's. Zou de foto dan toch op een latere datum genomen zijn dan 6 oktober 1891 of lijkt Saunière op de eerste foto slanker doordat hij recht in de lens kijkt en op de foto van vijf pastoors in profiel op foto werd vastgelegd? Of maakt zijn langere haar op de eerste foto hem gewoon slanker?

 
Saunière op 21 juni 1891   Saunière op 6 oktober 1891?

Tot het tegendeel bewezen kan worden, lijken deze datering, lokalisering en context mij geloofwaardige aannemingen. In ieder geval wordt deze belangrijke foto op deze manier nog eens onder de aandacht gebracht.

Met dank aan Terre de Rhedae en Antoine Captier voor de toestemming in verband met de publicatie van de foto van de vijf pastoors.
Vorige Home