Het dagboek van Saunière

De persoonlijke papieren van Saunière zijn na de dood van Marie Dénarnaud in handen gekomen van de familie Captier-Corbu. Antoine Captier en Claire Corbu merkten op dat Saunière op 21 september 1891 in zijn dagboek de volgende opmerkelijke zin had genoteerd:

Lettre de Granes. Découverte d’un tombeau, le soir pluie.

Brief van Granes. Ontdekking van een (graf)tombe, ‘s avonds regen.

Het dagboek van Saunière van de periode 1891-1892.
(Foto © Corbu & Captier 1985).


De opmerkelijke zinsnede uit het dagboek van Saunière gedateerd 21 september 1891

De opmerkelijke zinsnede uit het dagboek van Saunière gedateerd 21 september 1891.
(Foto © Corbu & Captier 1985).

Aan de hand van Saunières persoonlijke aantekeningen weten we dat de werknemers op die dag de installatie van de preekstoel aan het voorbereiden waren in de Maria Magdalenakerk van Rennes-le-Château (Corbu & Captier 1985).

Dat Saunière op die dag iets bijzonders gevonden moet hebben, blijkt onder meer uit het feit dat de priester onmiddellijk de restauratiewerken in zijn kerk staakte en deze pas 20 dagen liet later hervatten op 14 oktober 1891... met nieuwe werkmannen (Corbu & Captier 1985). Wat hadden deze werklieden gezien en mochten ze niet verder onderzoeken?

Het is dus duidelijk dat de priester van Rennes-le-Château met de ontdekking van deze tombe geen graf op het kerkhof bedoelde, maar dat het hier waarschijnlijk ging om de toegang tot een crypte in de kerk. Maar wat de dorpspriester daar op dat moment precies vond, blijft tot op de dag van vandaag nog steeds een raadsel.
Vorige Home