Het grote perkament

In vergelijking met perkament 1, is dit perkament 2 veel gecompliceerder. Het bevat ook veel meer geheime boodschappen dan perkament 1. De Latijnse tekst komt weer uit het Nieuwe Testament. Hieronder vindt u het Nederlandstalige bijbelfragment.

Bijbelvertaling Johannes

Zoals we reeds vermeld hebben, zijn aan de bijbeltekst letters toegevoegd en het zijn die toegevoegde letters die belangrijk zijn... ze vormen namelijk opnieuw een geheime boodschap!

Perkament 2, het grote perkamentVorige Home