Het sot pecheur-document


Een vondst van Buthion en Pellet

In tegenstelling tot wat vele Rennes-le-Château auteurs beweren, is het zogenaamde 'sot pecheur-document' niet teruggevonden tussen Saunières persoonlijke papieren. De vindplaats van het document situeerde zich op een andere, verborgen plek.


Henri Buthion

In 1965 stond Noël Corbu op het punt om Villa Bethania, die hij had omgebouwd tot hotel-restaurant, te verkopen. Toen ene Jean Pellet dit hoorde, overhaalde hij zijn vriend Henri Buthion om het voormalige domein van Saunière te kopen. Pellet was er namelijk van overtuigd dat Saunière de schat ergens in Villa Bethania verborgen had. Samen begonnen de twee vrienden Buthion en Pellet daarop Villa Bethania volledig uit te kammen; er kwamen zelfs graafwerken aan te pas.

Rond die periode vonden zij achter een loszittende tegel in de aanpalende privé-kapel van Saunière een bamboestok waarvan de uiteinden waren dichtgemaakt met was. Toen ze de was verwijderden, troffen ze krantenpapier uit 1907 aan met daarin een blad ruitjespapier. In Saunières handschrift stond daar de sot pecheur-tekst opgeschreven.

Pellet was er heilig van overtuigd dat het sot pecheur-document hen naar de schat zou leiden. Het nieuws omtrent hun ontdekking deed al snel de ronde en toen Pellet ondervond dat schrijvers zoals Gérard de Sède er interesse voor toonden, heeft hij het document naar zijn privé-archief overgebracht.

Pellet spendeerde tevergeefs ruim dertig jaar van zijn leven aan de ontcijfering van het document. Spijtig genoeg is het sot pecheur-document in 1999 tijdens een brand in het privé-archief van Pellet in rook opgegaan.


Vertaling van de tekst

Y E N S Z N U M G L N Y Y R F V H E N M Z F
P . S O T + P E C H E U R + A + L ' E M B Z
V O U C H U R E + D U + R H O N E , S O N Z
U P O I S S O N + S U R + L E + G R I L + F
L D E U X + F O I S + R E T O U R N A . U D
R N + M A L I N + S U R V I N T + E T + X H
R X V + F O I S + L E + G O U T A + . C U Z
T I T , I L + N E + L U I + R E S T A + Q V
K U E + L ' A R E T E . + U N + A N G E + T
N V E I L L A I T + E T + E N + F I T + U Q
Y N P E I G N E + D ' O R . B . S . C U R H
O V T S V K Y R M S T I J P Z C K P F X K A

Op het eerste zicht lijkt het rooster van de sot pecheur-tekst een onsamenhangende groep van letters te bevatten. Dit is slechts zo met de letters die de buitenrand vormen. Vanaf de derde positie op de tweede regel is er een leesbare Franse tekst terug te vinden;

Sot pecheur à l'embouchure de Rhône,
son poisson sur le gril deux fois retourna.
Un malin survint et XXV fois le gouta.
Cuit, il ne lui resta que l'arète.
Un ange veillait et en fit un peigne d'or.
B.S. Cur

De best mogelijke vertaling van deze tekst luidt als volgt;

Dwaze visser aan de monding van de Rhône,
zijn vis op de gril twee keer omgedraaid.
Een duivel verschijnt en proeft er 25 keer van.
Eenmaal gaar, laat hij hem slechts de graat over.
Een engel had toegekeken en maakt er een gouden kam van.
B.S. Priester

De tekst beschrijft dus een visser die dwaas wordt genoemd omdat hij de vis die hij gevangen had, laat opeten door een duivel. Waarschijnlijk gebeurt dit achter de rug van de visser. Een engel die alles heeft gadesgeslagen en heeft misschien medelijden voor de visser. Opdat de visser toch niet met lege handen naar huis zou moeten gaan, maakt de engel van de graat een gouden kam voor hem.

Rennes-le-Château onderzoeker Klaas van Urk brengt de tekst van het sot pecheur-document in verband met een gedeelte van het apocriefe boek Tobit (van Urk 2003: 212);

De engel Rafaël wordt door God naar de aarde gezonden om de boze duivel Asmodeus in de boeien te slaan. Bij de rivier de Tirgis laat hij de jongeman Tobias een vis vangen. Door het bakken van de ingewanden van de vis wordt uiteindelijk de boze duivel verjaagd en naar het zuiden van Egypte verbannen.

De hoofdpersonages van de sot pecheur-tekst (een visser, duivel en engel) duiken zelfs met hun naam op in het bewuste deel van het boek Tobit. Het kan dan ook geen toeval zijn dat de duivel de naam Asmodeus draagt.
Vorige Home