De Roches Tremblantes of Roulers

In de omgeving van het dorp Rennes-les-Bains vindt men meer bepaald op de plaats Pla de la Coste een stel merkwaardige rotsblokken die men de Roches Tremblantes noemt.

De Roches Tremblantes, letterlijk de trillende rotsblokken, danken hun naam aan het feit dat deze rotsblokken wankel of beweegbaar op een verheven rots staan. Op vele foto's, zoals de oude postkaart hieronder, proberen mensen hen te doen bewegen, wat niet makkelijk is aangezien ze enkele tonnen wegen.

De Roches Tremblantes op een oude postkaart
De Roches Tremblantes, de trillende rotsblokken,
op een oude postkaart.


Wanneer men de oude postkaart vergelijkt met een hedendaagse foto, ziet men pas hoe het landschap rondom Rennes-les-Bains veranderd is. Vroeger stond er amper een boom en nu is de omgeving zwaar bebost. Ook werd het staande rotsblok rechts, dat door Boudet ten onrechte een menhir genoemd werd, in de loop van 2007 omver geduwd door vandalen.

De Roches Tremblantes of Roulers anno 2010
De Roches Tremblantes of Roulers anno 2010.
(Foto © Beauseant 2010)


De Roches Tremblantes wat naderbij bekeken
De Roches Tremblantes wat naderbij bekeken.
(Foto © Beauseant 2010)


Het is duidelijk dat aan de Roches Tremblantes al veel volk gepasseerd is. Zowat alle rotsen staan er vol met ingekerfde handtekeningen van bezoekers uit verschillende eeuwen.

De vele inscripties aangebracht op de Roches Tremblantes door de eeuwen heen
De vele inscripties aangebracht op de Roches Tremblantes door de eeuwen heen.
(Foto © Beauseant 2010)


De Roches Tremblantes in La Vraie Langue Celtique

Natuurlijk werden de Roches Tremblantes door Henri Boudet vermeld in zijn opus magnum La Vraie Langue Celtique bij het beschrijven van de cromlech. In tegenstelling tot de gewoonlijke naam 'Roches Tremblantes' noemt Boudet ze de 'Roulers' (de Rollende Rotsen).

De Roches Tremblantes in La Vraie Langue Celtique, getekend door Henri Boudets broer Edmond Boudet De Roches Tremblantes in La Vraie Langue Celtique,
getekend door Henri Boudets broer Edmond Boudet.
(Tekening © Henri Boudet 1886)


In 1985 publiceerde Pierre Jarnac (Michel Vallet) een foto die vermoedelijk ooit genomen is door Henri Boudet bij de Roches Tremblantes. Op de voorgrond van het tweede rotsblok kunnen we een figuur zien in een priestergewaad, waarschijnlijk ging het hier om Bérenger Saunière, aangezien men bij inzoomen zijn vertrouwde witte paraplu kan ontwaren. Zou Boudet ooit met het idee hebben rond gelopen om de hele cromlech te fotograferen?

Bérenger Saunière nabij de Roches Tremblantes, gefotografeerd door Henri Boudet
Bérenger Saunière nabij de Roches Tremblantes,
gefotografeerd door Henri Boudet?
(Foto © Jarnac & Cathary 1985: 399)


Een gegraveerd kruis op één van de trillende rotsblokken waarover Boudet in zijn boek spreekt, is vandaag de dag niet meer zichtbaar en waarschijnlijk eveneens door vandalen of roekeloze schattenjagers uitgewist.

Eén van de recente Isis-sterren-kruizen is ook gegraveerd op één van de Roches Tremblantes. Deze kruizen werden aangebracht in de omgeving van Rennes-les-Bains tijdens de laatste 25-30 jaar door een zekere heer Benjamin en hebben dus niets te maken met de beschrijvingen van Boudet in zijn La Vraie Langue Celtique. Het is wel opvallend dat deze sterren-kruizen telkens werden aangebracht op markante punten van Boudets cromlech.

Eén van de recente Isis-sterren-kruizen
Eén van de recente Isis-sterren-kruizen.
(Foto © Beauseant 2010)
Vorige Home