Referenties

Referentiemethode

Tijdens het vervaardigen van deze website werden heel wat boeken over Rennes-le-Château geraadpleegd.
Wanneer een stuk tekst uit een boek letterlijk werd overgenomen, staat er na het citaat de volgende referentie: (Schrijver, jaartal: bladzijde).
Indien een bepaalde tekst uit een boek werd geparafraseerd en dus niet werd geciteerd, wordt er na de bewuste zin vermelding gemaakt van de volgende verwijzing: (Schrijver jaartal).


Secundaire BronnenVorige Home