Perkament 1 (Lucas 6, vers 1 - 4)

Het aren plukken op de sabbat

  1. Eens ging Hij op een sabbat door een korenveld, en zijn leerlingen plukten aren af, wreven ze met de hand uit, en aten ze op.
  2. Enige farizeeën zeiden dus: Waarom doet gij, wat op de sabbat niet is geoorloofd ?
  3. Jezus gaf hen ten antwoord: Hebt gij dan niet gelezen, wat David deed, toen hij met zijn gevolg honger had?
  4. Hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam en opat, en er van gaf aan hen, die bij hem waren? En toch mag niemand ze eten, dan de priesters alleen.Vorige Home