De graven op het kerkhof van Rennes-les-Bains


Het graf van Jean Vié

Niet alleen het kerkhof van Rennes-le-Château is bezaaid met mysterieuze grafstenen. De graven op het kerkhof van Rennes-les-Bains moeten er helemaal niet voor onderdoen, dat bewijst ondermeer het graf van de pastoor Jean Vié.
Jean Vié was de priester van Rennes-les-Bains van 1840 tot 1872 en zodoende de voorganger van Henri Boudet (van Urk 2003). Het lijkt erop dat ook deze pastoor een boodschap vanuit het graf wou overbrengen via zijn grafsteen waarop de volgende inscriptie is gebeiteld:

Het graf van Jean Vié

ICI REPOSE
Jean VIE
né en 1808
Nommé Curé en 1840
Mort le 1er 7bre 1872


PRIEZ POUR LUI

Dat de man gestorven is op de eerste september van het jaar 1872 valt nogal moeilijk af te leiden van het grafschrift. Er had eerder moeten staan: "Mort le 1er septembre 1872".
Dit werd bewust niet gedaan om de nadruk te leggen op een bepaalde datum die steeds weer opduikt in het Rennes-le-Château verhaal, namelijk 17 januari:

De datum 17 januari schemert op het graf van Jean Vié door in 1er 7bre en de maand weerklinkt in de naam van de man zelf. De naam Jean Vié wordt in het Frans op dezelfde manier uitgesproken als 'janvier', januari!
Waarom men deze bewuste datum zozeer wou benadrukken, is nog steeds niet duidelijk.


Het graf van Paul-Urbain de Fleury

Paul-Urbain de Fleury was de kleinzoon van de ons bekende Marie de Nègre d'Hautpoul de Blanchefort en François de Fleury (de Sède 1967). De man was in 1836 overleden en werd op het kerkhof van Rennes-les-Bains begraven. Blijkbaar had hij dezelfde familietrekjes van zijn grootmoeder, want net als zij liet hij een boodschap na via zijn graf, of eerder graven, want Paul-Urbain de Fleury was één van de weinige stervelingen die over twee graftombes kon beschikken!

Nog vreemder is het dat hij volgens de opschriften van zijn twee graven op verschillende data is geboren en gestorven! Op het eerste graf staat het volgende te lezen:

CI GIT PA
UL URBAIN
DE FLEURY
NE LE 3 MAI
1776

CI GIT PA
UL URBAIN
DE FLEURY
DECEDE LE
7 AOUT
1836

Enkele meters daarvandaan bevindt zich zijn tweede graf waarop de volgende contradictorische informatie staat:

IL EST PASSE
EN FAISANT LE BIEN
Restes transférés
de Paul-Urbain comte de FLEURY
décédé le 7 août 1856
à l'âge de 60 ans

Volgens het eerste grafschrift was Paul-Urbain de Fleury geboren in het jaar 1776, terwijl de tweede grafsteen spreekt over het jaar 1796. De man mag dan wel de bezitter zijn van twee graven, als de opschriften geen correcte informatie meedelen, zijn ze weinig functioneel. Paul-Urbain was namelijk geboren in 1778 (de Sède 1967). Dus geen enkele grafsteen heeft het bij het rechte eind.
Wat het sterftejaar betreft is het eerst grafschrift correct. De edelman stierf in 1836, en daar wijkt het tweede grafschrift dus twintig jaar van af.




Vorige Home