De Fauteuil du Diable

De Kelten en markies de Fleury

In de bossen ten zuidwesten van Rennes-les-Bains bevindt zich een uit de rotsen gehouwen leunstoel, die ongeveer anderhalve meter breed in doorsnede is (Andrews & Schellenberger 1996).

Volgens de Franse onderzoeker Jean-Luc Robin zou de markies de Fleury op het einde van de 18de eeuw de leunstoel uit de rots hebben laten houwen met als functie er een jachtwachtpost van te maken. Om eerder onbekende redenen zouden de omwonenden de rots al snel 'le Fauteuil du Diable' (de leunstoel van de duivel) noemen.
Er wordt wel aangenomen dat de rots reeds in Keltische tijden uitgehouwen was, maar dat de markies de Fleury deze heeft laten herbewerken (Robin 2005).

De Fauteuil du Diable in Rennes-les-Bains

De Fauteuil du Diable in de bossen van Rennes-les-Bains.
(Foto © www.oogvanhorus.nl 2008)


De duivel en de leunstoel

Niet alleen om de naam 'Leunstoel van de Duivel' wordt deze rots in verband gebracht met het duivelsbeeld dat Saunière heeft laten plaatsen in de dorpskerk van Rennes-le-Château. De duivel, waarvan men beweert dat het om de demon Asmodeus gaat, staat in een gehurkte positie net alsof hij wil gaan zitten in een stoel. In de Fauteuil du Diable misschien?

Men heeft ook aangetoond dat de rechterduim en wijsvinger van de duivel in de kerk van Rennes-le-Château een cirkel vormen. In de buurt van de Fauteuil du Diable bevindt zich 'la Source du Cercle' (de Bron van de Cirkel). Verwijst de duivel van Saunières kerk dan expliciet naar de locatie van de Leunstoel (Andrews & Schellenberger 1996)?
Deze hypothese kan echter grotendeels ontkracht worden door het feit dat de duivel in de dorpskerk van Rennes-le-Château vroeger een drietand in zijn hand droeg. Deze drietand werd echter kort na de plaatsing van het beeld verwijderd omwille van veiligheidsredenen (Captier & Corbu 1985).


Vreemde symbolen

Op de Fauteuil du Diable staan ook enkele vreemde symbolen die schijnbaar oud zijn. Het symbool op de zitplaats van de leunstoel lijkt op een Egyptisch ankh-kruis gecombineerd met het christelijke labarum (Berlier, Doumergue, Dugès & Garnier 2008). Dit is het PX-monogram, dat bestaat uit de eerste twee Griekse letters van Christus' naam en staat aldus symbool voor Christus.

Het ankh PX-teken op de Fauteuil du Diable             Tekening van het ankh PX-teken
Het ankh PX-teken op de Fauteuil du Diable.
(Foto © Beauseant 2008)
            Tekening van het ankh PX-teken.
(Tekening © Berlier, Doumergue, Dugès & Garnier 2008: 450 )

Verder vinden we aan de linker-en rechterkant van het rotsblok ook nog de Griekse letters alfa en omega terug. Alfa en omega worden in de christelijke symboliek aangewend om de almachtigheid van God aan te duiden. Vaak worden de alfa en omega vergezeld met het labarum zoals hier ook op de Duivelstoel het geval is. Het valt ook op dat het alfa-teken sterk doet denken aan het symbool linksbovenaan op het kleine perkament.

Alfa en omega op de Fauteuil du Diable

De Griekse letters alfa en omega op de Fauteuil du Diable.
(Tekening © Berlier, Doumergue, Dugès & Garnier 2008: 450)

Het is onduidelijk wie deze drie tekens aanbracht op de rots. Waren het de eerste christelijke misionarissen die volgens Boudet ook de Griekse kruizen hebben aangebracht op talrijke rotsen in de omgeving? Werden ze gebeiteld op bevel van de markies de Fleury of was het Henri Boudet zelf? Of zijn ze misschien gewoon het werk van een flauwe grappenmaker?
Vorige Home