De Dagobertcode

In 1969 zat Henry Lincoln, toen een schrijver van televisieprogramma's voor de BBC, het boek Le Trésor Maudit van Gérard de Sède aan het lezen. Volgens de Sède moet men de rijkdom van Saunière verklaren omdat hij één of andere verloren schat had ontdekt! In het boek waren ook de geheimzinnige perkamenten afgedrukt.
Lincoln vertelt in zijn boek De Gewijde Vijfhoek dat, terwijl hij naar de perkamenten staarde, plotseling een verborgen boodschap zag staan!
Hoe kan je deze boodschap terugvinden? Wel bekijk het perkament aandachtig en weldra zal het u opvallen dat er vanaf regel twee bepaalde letters hoger staan dan de andere! Die letters vormen samen de geheime boodschap. Heeft u de code correct ontcijferd, dan zou u het volgende moeten bekomen (Lincoln 1997):

A DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA MORT

Wat zoveel betekent als:

AAN KONING DAGOBERT II EN AAN SION BEHOORT DEZE SCHAT EN HET IS DE (DAAR) DOOD

Geheimzinnig en intrigerend, maar aan deze cryptische boodschap is nog nooit een sluitende verklaring gegeven.
Vorige Home