Geheime code 3

Deze verborgen boodschap is qua decodering nauw verwant met de Dagobertcode van perkament 1. Het gaat hier ook om een aantal letters die hoger geplaatst zijn dan de andere lettertekens. De boodschap begint op lijn 9 en eindigt op lijn 11 en luidt als volgt:

Lijn 9: ADG
Lijn 10: ENESARE
Lijn 11: TH

ofwel: AD GENESARETH

Ad Genesareth betekent naar of bij Genesareth. Genesareth is een berg meer in het noorden van Palestina, en wordt vandaag de dag het meer van Galilea genoemd.
Het wordt vermeld in het Nieuwe Testament in het evangelie van Mattheus (Matth. 14:34).
Wat met deze woorden wordt bedoeld, is nog steeds niet opgehelderd.
Vorige Home