Geheime code 1

Code 1 van perkament 2 is de meest ingewikkelde code van alle perkamentcodes. De Latijnse bijbeltekst van perkament 2 is moeilijker te lezen dan die van perkament 1, omdat er aan de tekst een groot aantal letters is toegevoegd. Deze toegevoegde letters vormen op hun beurt een verborgen boodschap, die kan achterhaald worden wanneer men over de juiste sleutelwoorden beschikt.
Het is daarom dat de ontcijfering van de code zo gecompliceerd, want zonder de juiste decoderingswerkwijze kan de code zelfs niet door computers gekraakt kan worden, wat natuurlijk de genialiteit van de ontwerper van de code bewijst (Lincoln 1991).

De ontcijfering van deze geheime boodschap staat uitstekend beschreven in het boek Het verborgen heiligdom van Henry Lincoln. Lincoln had de ontcijfering verkregen van de Franse schrijver Gérard de Sède. Ik neem op mijn beurt deze uitstekende studie dan ook als voorbeeld.
In totaal zijn er aan de originele evangelietekst 140 extra letters toegevoegd.

V C P S J Q R O
V Y M Y Y D L T
P o h R B O X T
O D J L B K N J
F Q U E P A J Y
N P P B F E I E
L R G H I I R Y
B T T C V x G D

A D G E N E S A R E T H

L U C C V M T E
J H P N P G S V
Q J H G M L F T
S V J L Z Q M T
O X A N P E M U
P H K O R P K H
V J C M C A T L
V Q X G G N D T

Op pagina 172 van zijn boek zegt Lincoln dat hij 3 letters, die ook hierboven als kleine letters zijn gedrukt, vergissingen zijn mogelijk van de decodeerder. Voor alle duidelijkheid gaat het hier dus om de 'o' en de 'h' op lijn 3 en de 'x' op lijn 8. In de plaats van die letters 'o', 'h' en 'x' moeten er eigenlijk respectievelijkk de letters 'E', 'F' en 'T' staan.
Om met de ontcijfering te kunnen beginnen moeten we ook eerst de middelste 12 letters (AD GENESARETH) schrappen, want deze vormen op zich al een boodschap. De overgebleven 128 letters worden nu omgezet via het sleutelwoord MORTEPEE, dat we verkregen na bestudering van het graf van Marie de Nègre. De omzetting zelf gebeurt aan de hand van het Vigenère-vierkant, waarbij slechts slechts 25 letters mogen voorkomen, aangezien de letter 'w' in de 18de eeuw nog niet in het Franse alfabet was opgenomen.
We schrijven de te decoderen letters samen met het sleutelwoord (MORTEPEE) op.

M O R T E P E E M O R T E P E E
V C P S J Q R O V Y M Y Y D L T

M O R T E P E E M O R T E P E E
P E F R B O X T O D J L B K N J

M O R T E P E E M O R T E P E E
F Q U E P A J Y N P P B F E I E

M O R T E P E E M O R T E P E E
L R G H I I R Y B T T C V T G D

M O R T E P E E M O R T E P E E
L U C C V M T E J H P N P G S V

M O R T E P E E M O R T E P E E
Q J H G M L F T S V J L Z Q M T

M O R T E P E E M O R T E P E E
O X A N P E M U P H K O R P K H

M O R T E P E E M O R T E P E E
V J C M C A T L V Q X G G N D T

Na omzetting met het sleutelwoord MORTEPEE krijgen we de volgende, nog steeds onleesbare, letterreeks:

I Q H M N G V S I M E R C S P Y
C S X L F E B Y B R B F F A R N
R F M Y T P N C A E H U J T M I
Y G Y B M Y V C N I L V A J K H
Y J T V A C Y I V V H H T V X A
D Y Z A Q B J Y F K B F D G Q Y
B L R H T T Q Z C V C I V F O L
I Y T G G P Y P I F O A K D H Y

De volgende stap in het decodeerproces bestaat eruit om elke letter te vervangen door de volgende letter in het alfabet. Een 'A' wordt dus een 'B', een 'B' wordt een 'C' enzovoort (Lincoln 1991: 175).
Men bekomt dan het volgende resultaat:

J R I N O H X T J N F S D T Q Z
D T Y M G F C Z C S C G G B S O
S G N Z U Q O D B F I V K U N J
Z H Z C N Z X D O J M X B K L I
Z K U X B D Z J X X I I U X Y B
E Z A B R C K Z G L C G E H R Z
C M S I U U R A D X D J X G P M
J Z U H H Q Z Q J G P B L E I Z

Hierna worden alle letters weer vervangen via het Vigenère-vierkant. Als sleutelwoord wordt nu de volledige tekst gebruikt die staat op de staande steen van het graf van Marie de Nègre. Maar wanneer men het aantal van deze letters natelt, bekomt men slechts 119 letters, terwijl men er in feite 128 nodig heeft. Er is dus een tekort aan 9 letters.
Gelukkig stonden er, op het dakje dat de grafsteen vormt, oorspronkelijk nog de woorden PS PRAECUM.
De 9 letters van PS PRAECUM vervolmaken de sleutel. Bovendien moet de sleutel nu van achteren naar voren worden toegepast!
Na omkering luidt de sleutel dus als volgt:

M U C E A R P S P E C A P N I T
A C S E I U Q E R I X X X L O C
D M R E I V N A J I I V X E L E
E D E C E D S N A T P E S E T N
A X I O S E D E E G A T R O F E
H C N A L B E D L U O P U A H D
E M A D S E L R A D E R G E N E
D E I R A M E L B O N T I G T C

Nadat de letters met de hierboven beschreven sleutel via het Vigenère-vierkant vervangen zijn, bekomt met de volgende nog steeds onleesbare letterreeks:

V M K R O Z M M Z R H S S H Z S
D V Q Q O A S D T B Z D D M H Q
V S F D D M C D K N Q R H Z Z N
D K D E R C P Q O D C B T O F V
Z H D L T H C N B D I C M L D F
L B N B D D O C R G Q V Z H Z C
G Z S L N Z D R D A H B D K D Q
M D D Z H D D C K U D U T K C B

Vervolgens worden alle letters weer één plaats opgeschoven in het alfabet. Finaal bekomt men de volgende letterreeks:

X N L S P A N N A S I T T I A T
E X R R P B T E U C A E E N I R
X T G E E N D E L O R S I A A O
E L E F S D Q R P E D C U P G X
A I E M U I D O C E J D N M E G
M C O C E E P D S H R X A I A D
H A T M O A E S E B I C E L E R
N E E A I E E D L V E V U L D C

Bij de laatste stap moeten de aldus bekomen letters verdeeld worden over twee 'schaakborden'. Ten slotte worden de letters van de geheime boodschap gevormd door 'paardesprongen', waarbij elk veld slechts één keer betreden wordt.
De letters worden vanaf F6 op het eerste schaakbord gelezen in deze volgorde (Lincoln 1991):

F6 - E4 - D6 - C4 - E5 - C6 - D4 - E6 - C5 - D3 - C1 - A2 - B4
A6 - B8 - D7 - F8 - H7 - G5 - H3 - F4 - G2 - E1 - C2 - A1 - B3
A5 - B7 - D8 - F7 - H8 - G6 - H4 - F5 - E3 - D5 - C3 - E2 - G1
F3 - H2 - G4 - H6 - G8 - E7 - C8 - A7 - B5 - A3 - B1 - D2 - F1
G3 - H1 - F2 - D1 - B2 - A4 - B6 - A8 - C7 - E8 - G7 - H5

Na al dit ontcijferwerk wordt men uiteindelijk beloond met de volgende geheime boodschap:

BERGERE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN TENIERS GARDENT LA CLEF
PAX DCLXXXI PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU J'ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN
A MIDI POMMES BLEUES

Vertaald naar het Nederlands betekent dit:

HERDERIN GEEN VERLEIDING DAT POUSSIN TENIERS DE SLEUTEL BEZITTEN
VREDE 681 DOOR HET KRUIS EN DIT PAARD VAN GOD VOLTOOI (VERNIETIG) IK
DEZE DEMON BEWAKER OP DE MIDDAG BLAUWE APPELS
Vorige Home