Het graf van Boudet

Naast het gewone grafschrift op het graf van Boudet bevindt zich in de rechterbenedenhoek van het graf ook een stenen boek, met daarop de letters IXOIΣ. Is dit gesloten boek soms een symbool voor het feit dat Boudet het laatste hoofdstuk van zijn leven had afgesloten? Of wou hij er eerder mee aangeven; "Zelfs in de dood blijf ik een gesloten boek."

Volgens Frans onderzoeker Pierre Jarnac zou het hier echter om een stenen misboek gaan. De Griekse letters IXOIΣ zouden de afkorting zijn van Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser (Jarnac 1985).

Enkele Nederlandse collega's van het forum Terug naar de Bron hebben in oktober 2005 het stenen boek op het graf van Boudet wat nader onderzocht. Ze hebben de afmetingen van het stenen boek gemeten en stelden vast dat die overeen kwamen met de maten van Boudets La Vraie Langue Celtique. Sprekend vanuit het graf verwijst Boudet dus naar zijn meesterwerk La Vraie Langue Celtique. Men vermoedt dan ook dat de vijf letters IXOIΣ betrekking hebben op Boudets bekende boek.
Vorige Home